Corona-regels kerkdienst

Top2000-kerkdienst & Corona

Helaas heeft Corona ook grote impact op onze bijeenkomsten in de kerk. Kerk genootschappen hebben hiervoor eigen protocollen uitgegeven waarin is terug te lezen welke regels je als kerkenraad / organisator van een evenement in de kerk moet naleven.

Wij schetsen hieronder kort de basisregels en geven hulpmiddelen om jullie Top2000-kerkdienst zo veilig mogelijk tot een succes te maken.

Let op: deze voorschriften kunnen worden bijgesteld. Het is van belang dat u de maatregelen vanuit de overheid blijft volgen.

Basisregels mbt Corona & een kerkdienst

 • Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij kerkdiensten mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt. Triage (mensen van te voren vragen of ze symptomen van covid-19 vertonen) is verplicht bij meer dan 100 mensen binnen en meer dan 250 mensen buiten. Triage is ook verplicht als er samenzang plaatsvindt tijdens de kerkdienst.
 • Voor bijeenkomsten zonder triage blijft een limiet gelden van maximaal 100 deelnemers (exclusief mensen van de organisatie; predikant, koster, etc).
 • Voor bijeenkomsten die buiten plaatsvinden geldt 250 deelnemers (exclusief mensen van de organisatie; predikant, koster, etc) als maximum wanneer er geen triage zal plaatsvinden.
 • Registratie van de deelnemers is nodig als u meer dan 100 personen binnen wilt ontvangen (of meer dan 250 personen buiten), als u wilt zingen of als u anders niet kan waarborgen dat 1,5 m onderlinge afstand wordt gehouden.
 • Maak gebruik van het gebruiksplan om weer te geven hoe u voor goede hygiënische omstandigheden zorgt, en looproutes vorm geeft in uw gebouw. Zorg dat het gebruiksplan aanwezig is in het gebouw.
  Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. Als kerkenraad dient u af te wegen of zingen in uw kerkgebouw verantwoord is of niet. Meer hierover in dit protocol ‘Zingen tijdens de kerkdienst’.

Zingen tijdens de kerkdienst

Velen van ons vinden het heerlijk om mee te zingen tijdens een dienst en dan met name tijdens een Top2000-kerkdienst. Sinds 1 juli is dit weer toegestaan met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Als organisatie dient u af te wegen of zingen in uw kerkgebouw verantwoord is of niet.

Dat hangt af van het aantal bezoekers dat in een van de risicogroepen, bijvoorbeeld ‘kwetsbare ouderen’, valt. En van de grootte van uw kerkgebouw en de mogelijkheden dit goed te kunnen ventileren.

Op www.eerstehulpbijventilatie.nl kun je als organisatie met behulp van een online rekenmodule eenvoudig zien of het kerkgebouw van de gemeente geschikt is om te zingen.

Meer informatie m.b.t. zingen in de kerk kun je hier nalezen.

Gebruiksplan

Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten hervat, moet er een gebruiksplan worden opgesteld. Check daarom voorafgaand aan een Top2000-kerkdienst of er een gebruiksplan aanwezig is en hoe je dit voor jullie dienst kunnen inzetten.

Een voorbeeld van een Gebruiksplan en andere hulpmiddelen kun je vinden in ons forum.

Hier lees je ook welke maatregelen er moeten worden getroffen voor en na de Top2000-kerkdienstm tijdens de dienst én aan de locatie.

Voor en na de dienst

Hieronder geven we een opsomming weer van de maatregelen. De toelichting valt na te lezen binnen het forum.

 1. Aanstellen coördinatoren
 2. Wel/niet bezoeken van de kerk van risicogroepen
 3. Het aantal kerkgangers
 4. Voorkoming overschrijding aantal kerkgangers
 5. Binnenkomst en uitgang van het kerkgebouw
 6. Gebruik overige ruimtes in en rondom de locatie
 7. Hygiëne en reinigen van de locatie
 8. Gebruik van de toiletten

De kerkzaal / locatie

Hieronder geven we een opsomming weer van de maatregelen. De toelichting valt na te lezen binnen het forum.

 1. Inrichting van de locatie zoals bvb
  – waarborgen 1,5m
  – plaats in de kerk
  – looprichtingen
  – etc
 2. Overige ruimtes

Top2000-dienst & COVID-19

In en rond de kerkdienst is er nog een aantal aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden, zoals:

 1. Muzikale medewerking aan een kerkdienst
  – opstelling van de band
  – zangrichting
  – etc
 2. Zingen tijdens vieringen
 3. Collectes
 4. Kinderopvang, kindernevendienst, jeugdwerk

Aanmelden bij Top2000kerkdienst.nl

Twijfelde je over het organiseren van een dienst, maar heb je na het lezen van deze informatie vertrouwen om jullie eigen Top2000-kerkdienst te organiseren?

Meld je dan aan en ontvang de benodigde documentatie om een dienst te organiseren. Bij pakket B én C krijg je bovendien de mogelijkheid jouw dienst extra onder de aandacht te brengen, want via het eigen gedeelte op de website (de gemeentepagina) kun je bezoekers laten stemmen en registreren voor de dienst, beschik je over een actuele Top10, kun je nieuws plaatsen en bestaat er de mogelijkheid bezoekers contact te laten opnemen met jullie als organisatie.

De uitgebrachte stemmen komen direct bij jullie terecht (met eventuele motivatie), dus zo organiseer je jullie eigen Top2000-kerkdienst met het grootste gemak!

Succes met de voorbereiding!

Bronvermelding + extra informatie

Dit artikel is gebaseerd op het artikel ”Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten” van de PKN

Protocol R.K. -kerk lees je hier