Collecte informatie

In actie voor kinderen in Oekraïne

Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Dat is wat Kerk in Actie wil bieden aan kinderen in Oekraïne. We helpen ze met opvangplekken om warm te blijven. Met voedsel en zaden om te kunnen blijven eten. Met psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Met scholen om te kunnen blijven leren. Met speelplekken waar ze even echt kind kunnen zijn.

Naar de schuilkelder
Denis Nastachenko van negen vluchtte samen met zijn moeder en zus vanuit Charkov naar Cherkasy, 500 kilometer westwaarts. Zijn vader en broer moesten achterblijven. Denis mist hen ontzettend. “We moesten vluchten omdat er overal vliegtuigen, bommen en explosies waren”, vertelt Denis. “Elke keer als ik bijna sliep, moest ik weer uit bed omdat de sirene ging en we naar de schuilkelder moesten. Als dat niet lukte, moest je de ‘regel van de 2 muren’ onthouden. Dat betekent dat je je niet achter 1 maar achter 2 muren moet verschuilen, want als een raket tegen de eerste muur vliegt en jij zit achter de tweede muur, ben je veiliger.”

Wat kan Kerk in Actie doen met uw steun?

Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Dat is wat Kerk in Actie wil bieden aan kinderen in Oekraïne. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapot gebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Als organisatie van de Top2000-kerkdiensten staan we deze kinderen en hun families graag bij! Wij hopen dat ook u zich in dit doel kunt vinden. Het betreft een kerstcollecte van Kerk in Actie. Meer informatie over deze actie is terug te lezen op de website van Kerk in Actie.

Van de collecte zal 25% (met een maximum van €65,-) worden ingehouden om dit initiatief te waarborgen.
Na afloop van de dienst ontvangt u een instructie over de betaling hiervan.

Collectes kunnen worden overgemaakt naar:

Stichting Top2000-kerkdienst
SNS: NL77 SNSB 0773 1848 99
OVV: naam + plaats kerk