Harich|||::
Locatie: Protestantse kerk Harich-Ruigahuizen