Een verrassende Top2000-kerkdienst

Een verrassende Top2000-kerkdienst

Het leek een leuk idee: een Top2000-kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten. Maar wat bracht de praktijk? Jacqueline Bakker, geestelijk verzorger bij Het Westerhonk te Monster, over verrassingen.

“Het begon toen ik eind vorig jaar met een vriendin wat zat te mijmeren over wat we het komende kalenderjaar wilde ‘bereiken’. Ik opperde onder andere een Top2000-dienst op Het Westerhonk. Ze keek mij glazig aan. ‘Durf je dat?’. Mijn antwoord was: ‘Gewoon proberen toch?’.

Zoektocht naar invulling
Eerst maar eens mensen bij elkaar vinden die dit plan willen mee-dragen. In gesprek met de cliëntenraad (= bewoners van Het Westerhonk) bleken er hobbels te zijn. Want: hoort popmuziek wel thuis in de kerk? Wie spreekt er eigenlijk Engels? Wie begrijpt de popmuziek? Moet het ook met God te maken hebben? Na enkele gesprekken bleken deze kritische cliënten bereid te zijn om een kerkdienst met mij voor te bereiden. Zij gingen op zoek naar liedjes die zij mooi vonden. Waar zij zich in konden herkennen en die zij konden begrijpen. Vooraf werd wel afgesproken dat het alleen Nederlandstalige popmuziek mocht zijn. Het Nederlands is immers de taal die de meeste mensen wel kennen en herkennen als zij op Het Westerhonk wonen.

Stef Bos
Een datum werd geprikt. Toen de liedjes waren verzameld keken en luisterden we naar de overeenkomsten. Het steeds terugkerende thema was: zorgen voor… Uiteindelijk kozen we als bijpassend Bijbelverhaal Ruth en Boaz. Voor de cliënten met wie ik deze dienst voorbereidde een nieuw verhaal. Een verhaal over zorgen voor. Zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar. Bij het verhaal van Ruth heeft Stef Bos een mooi lied geschreven wat is uitgevoerd i.s.m. het Metropool orkest: ‘Jouw land is mijn land’. Volgens de cliënten een mooi lied om de kerkdienst me te beginnen.

Herkenning
Bij de uitvoering heb ik de vaste liturgie aangehouden met onze vaste kenmerken; aansteken van de Paaskaars, votum en groet zingend, het lied: ‘Uw woord is een lamp voor mij voet’ bij het openen van de Schrift, geloofsbelijdenis zingen na de overdenking, zegen waarbij iedereen elkaars hand vast houdt. Zo waren er vaste kenmerken in een verrassende kerkdienst zodat er voldoende herkenbaarheid was.

Vaste liturgie, vaste kenmerken, verrassende dienst!
Vorige maand vond de dienst plaats. En wat werd ik blij verrast. De opkomst was verrassend: veel bezoekers cliënten, medewerkers, vrijwilligers en familie. Verrassend omdat er werd meegezongen met de popmuziek. Verrassend omdat er zo positief na afloop werd gereageerd. Verrassend omdat mensen voorbeden kwamen brengen die anders nooit in de kerk komen. ‘Wil je bidden voor iedereen die het nodig heeft?’. Verrassend omdat het Bijbelverhaal zo goed paste bij de liedteksten die de cliënten hadden uitgekozen zoals een tekst van Claudia de Breij:

Je denkt dat je alleen bent
En dat niemand naar je kijkt
Je denkt dat je voor niks rent
Dat je toch nooit iets bereikt
Je denkt dat niemand ziet
Hoe ongelofelijk hard je werkt
Je denkt dat al jouw moeite
Door geen mens wordt opgemerkt

Het is donker om je heen
En je knijpt je ogen dicht
Zo kun je zelf niet zien
Maar ik zie jou
Ik zie jou
[…]

Verrassend omdat er geluiden opgaan om een vervolg. Toekomstmuziek?

Jacqueline Bakker
Geestelijk verzorger Het Westerhonk te Monster

Deel dit bericht