Herken jij de tekst? – Leonard Cohen – Hallelujah

Herken jij de tekst? – Leonard Cohen – Hallelujah

Herken jij de tekst? Elke vrijdag plaatsen wij op onze social media kanalen een foto met enkele regels uit een nummer uit de Top2000. De vraag aan jullie is, uit welk liedje komt dit nummer? Wie is de zanger? Past dit nummer in een Top2000-kerkdienst en waarom wel of niet. Vorige week een simpele, volgens de vele reacties die we kregen

Deze regels tekst kwamen uit het nummer Hallelujah van Leonard Cohen

I’ve heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don’t really care for music, do ya?
It goes like this:
The fourth, the fifth
The minor fall and the major lift
The baffled king composing HallelujahHallelujah, Hallelujah, Hallelujah, HallelujahWhen your faith was strong, but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ya
She tied you to a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the HallelujahHallelujah, Hallelujah, Hallelujah, HallelujahYou say I took the name in vain
I don’t even know the name
But if I did, well really, what’s it to you?
There’s a blaze of light in every word
It doesn’t matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Baby, I’ve been here before
I know this room, I’ve walked this floor
I used to live alone before I knew you
I’ve seen your flag on the marble arch
But listen, love is not some kind of victory march
No it’s a cold and it’s a very broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

There was a time you let me know
What’s really going on below
But now you never show it to me, do you?
But I remember when I moved in you
And the holy dove, she was moving too
Yes, every single breath that we drew was Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Maybe there’s a God above
As for me, all I’ve ever seemed to learn from love
Is how to shoot at someone who outdrew you
But it’s not a complaint that you hear tonight
It’s not the laughter of someone
Who claims to have seen the Light
No it’s a cold and it’s a very lonely Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

I did my best, it wasn’t much
I couldn’t feel, so I tried to touch
I’ve told the truth
I didn’t come to fool you
And even though it all went wrong
I’ll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Nu, ik heb gehoord dat er een geheim akkoord was
Dat David speelde en het plezierde de Heer
Maar jij geeft niet echt iets om muziek, of wel?
Het gaat zo:
De vierde, de vijfde
In mineur omlaag, in majeur omhoog
De verbijsterde koning componeert een lofliedHallelujah, Hallelujah, Hallelujah, HallelujahJouw geloof was sterk, maar je had bewijs nodig
Je zag haar baden op het dak
Haar schoonheid en het maanlicht brachten je ten val
Ze bond je vast aan een keukenstoel
Ze vernietigde je troon en ze knipte je haar
En aan je lippen ontlokte ze het lofliedHallelujah, Hallelujah, Hallelujah, HallelujahJe zegt dat ik de naam ijdel gebruikte
Ik ken de naam niet eens
Maar als ik dat wel deed, echt, wat gaat jou dat aan?
Er is een vlammend licht in elk woord
Het maakt niet uit welke je hebt gehoord
Het heilige of het gebroken loflied

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Liefje, ik ben hier eerder geweest
Ik ken deze kamer, ik heb over deze vloer gelopen
Ik woonde alleen voordat ik jou kende
Ik heb jouw vlag op de marmeren boog gezien
Maar luister, liefde is niet de één of andere triomftocht
Nee, het is een koud en heel erg gebroken loflied

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Er was een tijd dat je mij liet weten
Wat er beneden precies gebeurde
Maar nou laat je me dat nooit meer zien, of wel?
Maar ik weet nog dat ik in jou bewoog
En de heilige duif bewoog ook
Ja, elke eenzame ademtocht van ons was een loflied

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Misschien is er een God daarboven
Voor mij is alles wat ik ooit van liefde geleerd schijn te hebben
Hoe ik iemand neer moet schieten die eerder zijn wapen trok
Maar dat is geen klacht die je vannacht hoort
Het is niet het gelach van iemand
Die beweert het Licht te hebben gezien
Nee, het is een koud en heel erg eenzaam loflied

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Ik deed mijn best, het was niet veel
Ik kon niet voelen, dus ik probeerde aan te raken
Ik vertelde de waarheid,
Ik kwam niet om je voor de gek te houden
En ook al ging alles verkeerd
Ik zal voor de Heer van het Lied staan
Met niets anders op mijn tong dan een loflied

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

De regels op de plaat waren:

Your faith was strong, but you needed proof
You saw her bathing on the roof

Je geloof was sterk, maar je had bewijs nodig. Net als wij allemaal geloven we in iets, maar natuurlijk willen we graag bewijs, zien dat het echt waar was, dat God mensen geneest of iets anders prachtigs. Maar is het niet zo dat we vaak genoeg wat zien, maar het niet willen zien? Gebeurt er niet regelmatig een wonder en vinden we het dan niet gewoon normaal?

Ook online werd er zo gereageerd:

Het nummer werd door meerdere mensen gecoverd zoals ook door Lisa. Maar hierbij het origineel

Luister hier: Leonard Cohen – Hallelujah

Deel dit bericht