Tears In Heaven – Eric Clapton

Elke laatste zondag van het kerkelijk jaar denk ik, als ze dit nu eens lieten horen. Mensen zijn bij het verlies van een dierbare zo vaak nog bezig met waar de overledene nu is en hoe de daar zal zijn. Kom je elkaar echt tegen? Hoe voelt het dan? Gestemd door: Anoniem