Over MijnKerk.nl

Over initiatiefnemer MijnKerk.nl

De Top2000-kerkdienst is een initiatief van internetkerk MijnKerk.nl: dé online kerk voor mensen die niet of nauwelijks (meer) naar de kerk gaan.

MijnKerk.nl draait om:

  • Genieten van het leven (familie, natuur, muziek, etc.)
  • Mooie momenten delen
  • Steun vinden op moeilijke momenten
  • Ontdekken wat jij belangrijk vindt en wat je door wilt geven
  • Rijker leven
  • De wereld om je heen mooier maken

MijnKerk.nl is een warme plek waar hechte contacten ontstaan. Op de site ben je dag en nacht welkom om blogs te lezen en filmpjes te kijken, met elkaar in gesprek te gaan en een kaarsje aan te steken.

Op MijnKerk.nl ben je welkom zoals je bent. We discussiëren niet over wie wel of niet goed genoeg gelooft. Gods liefde is voor iedereen.

Internetkerk MijnKerk.nl verbindt mensen met elkaar om te ontdekken welke hoop, inspiratie en verbondenheid er ligt in een leven met God.

[kleo_gap size=”100px”]
[kleo_gap size=”30px”]

MijnKerk.nl is in 2013 van start gegaan en is een
pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland.