WhatsApp jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie!

40 Dagen Heilige Herrie Jongeren Whatsapp

WhatsApp jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie!

In de veertig-dagen-tijd komt het platform Heilige Herrie samen met de Top2000-kerkdiensten op de maandag, woensdag en vrijdag via Whatsapp met een speciaal voor jongeren geselecteerde popsong die het gesprek aangaat, instemt of de confrontatie aangaat met de tekst uit het Bijbelleesrooster. Het korte bericht sluit af met een denkvraag of mini-opdracht voor de jongeren.
De WhatsApp jongerenversie is voor docenten goed in te zetten tijdens dagopeningen. Jeugdleiders kunnen het bericht doorzetten als reflectiemoment in de WhatsApp van de jeugdgroep.
Opgeven:
Mensen kunnen zich voor deze service opgeven door hun telefoonnummer en naam op te geven via heiligeherrieNL@gmail.com
Corjan Matsinger deelt vanaf 14 februari (Aswoensdag) 3x per week de ‘Heilige Herrie’ via de WhatsApp service. (je nummer wordt niet gebruikt voor andere doeleinden van de organisaties).
Over de makers:
De jongerenversie wordt ontwikkeld door jongeren, jongerenwerkers en docenten onder leiding van theoloog, docent en auteur Corjan Matsinger.
PS| Je kunt uiteraard ook alle dagen meedoen, surf daarvoor naar www.40dagenheiligeherrie.nl en krijg 7 dagen per week een bericht in je mailbox.

Deel dit bericht