Viva La Vida van Coldplay

Viva La Vida van Coldplay

De passietijd is bijna voorbij, het Paasweekend bijna begonnen. Een vreemde passietijd, die ik met liedjes over optimisme en een vol vertrouwen vulde, terwijl de tijd aanleiding tot allesbehalve optimisme gaf. Deze serie van liedjes vol vertrouwen en optimisme sluit ik af met Viva La Vida van Coldplay, dat prachtig op het Paasverhaal aansluit.

Viva la Vida: leef het leven, of leve het leven! Alleen in de titel al ligt een enorm optimisme besloten. Wie de videoclip bekijkt, ziet in de eerste seconden een roos opengaan. Een schitterend beeld, waarin de lente, liefde, nieuw leven en hoop worden verenigd.

Alleen de ontstaansgeschiedenis van het lied is interessant. Het lied is geïnspireerd op de kunstenares Frida Kahlo, die na een zware periode in haar leven een grote schildering maakte met de tekst ‘Viva la vida’. Niet bij de pakken neer gaan zitten, maar blijven geloven dat het beter wordt. Een positieve kijk houden, hoe lastig het ook mag zijn. Ook in deze tijd.

In de tekst van het lied gaat het om een man die de wereld beheerste, maar nu alleen wakker wordt en de straten die ooit aan hem toebehoorden nu veegt. Van enorm veel macht naar niets meer hebben, dus. In de derde strofe wordt dit nog meer onderstreept: “One minute I held the key / Next the walls were closed on me / And I discovered that my castles stand / Upon pillars of salt and pillars of sand”. Het ene moment heeft hij nog de sleutel in handen, het volgende moment zit hij zelf gevangen. Een omkering van de situatie, die hem overkomt als hij ontdekt dat zijn huis op zand gebouwd is.

Zelf moet ik altijd denken aan Pontius Pilatus, die mij eigenlijk altijd al gefascineerd heeft. Een man met enorm veel macht, die Jezus zou kunnen vrijlaten en dat ook wil, maar zelf de verantwoordelijkheid niet durft te nemen en daardoor een vonnis moet voltrekken waar hij het niet mee eens is. Ook hij heeft enorm veel macht, maar doordat hij de verantwoordelijkheid aan het volk overlaat, wordt zijn morele basis onder hem weggeslagen. Zijn kastelen storten in, omdat de basis waar hij op bouwt niet goed is.

“Once you go there was never, never a honest word / And that was when I ruled the world”, dat vat het wel samen: Ook al oefende hij zij zijn macht uit, er was geen eerlijkheid, waardoor hij zelf voor het blok gezet wordt. En uiteindelijk heeft iedereen een oordeel klaar en staan de mensen in de rij om te vertellen hoe het wel had gemoeten.

Ook in onze tijd is dat nog steeds van kracht. Wie zou er in de schoenen willen staan van mensen met verantwoordelijkheid, mensen die moeilijke beslissingen moeten maken? En tegelijkertijd staan er genoeg mensen in de rij om te oordelen wanneer het fout gaat. Juist dan worden de woorden uit Lucas 6:36-42 belangrijk. In de vertaling in gewone taal: “Wees net als jullie Vader goed voor andere mensen” (6:36) en “zo veel als jij aan anderen geeft, zo veel geeft God aan jou” (6:38).

Kijk naar elkaar om, wees goed voor elkaar – alleen zo, samen, met elkaar, kunnen we het redden. En zoals Pasen ons laat zien: er is altijd hoop, zolang we blijven vertrouwen en geloven. Een gezegend Paasfeest!

Deel dit bericht