Prince – God

Prince – God

Afgelopen zondag was de eerste Adventszondag. We leven in deze periode toe naar het licht. Niet alleen vanwege de wende die de aarde maakt rond 21 december en omdat de nachten dan korter worden, maar ook vanwege de geboorte van het Licht.

Elke week, tot aan kerst, plaatsen we er een kaarsje bij.

In essentie overdenken we tijdens de Adventsperiode het mysterie van de incarnatie. Christus neemt menselijke vorm aan, wordt als God geheel mens, terwijl Hij tevens God blijft. Hij komt onze sfeer binnen, ons mensendomein, te midden van onze rommelige zondigheid. Zelfs nu te midden van al onze soms chaotische kerstvoorbereidingen en haastige afspraken. Het is belangrijk voor mij om daarbij stil te staan.

In het begin was God er. Hij incarneerde voor het eerst in materie. In alles en door alles, schiep Hij. Door het scheppen vereenzelvigde Hij zich liefdevol met alles en werd daardoor het licht in alles. Al het zichtbare om ons heen is het uitstorten van God zelf. Door Christus, die in den beginne bij God was, kwam alles tot stand en niet een enkel ‘ding’ bestaat zonder Hem. Vanwege Zijn scheppende kracht, stortte God zich uit in het universum, in Jezus, en blijft scheppen in Zijn oneindige Lichaam.

In de wetenschap is licht de enige universele constante. Door het licht kunnen we alles waarnemen. In het wetenschapsveld van de kwantumfysica heeft men ontdekt dat een kwantumdeeltje, een golf, vervalt tot een vast deeltje zodra het door ons mensen wordt waargenomen. Er is blijkbaar een participerende relatie tussen de mens als waarnemer en hetgeen dat we waar kunnen nemen. Kwantumfysici vermoeden dat ons waarnemende bewustzijn het waargenomen ‘object’ in het bestaan roept. Vanwege het door God geschapen licht kunnen we waarnemen en zou ik bijna willen zeggen dat iedere minuut van elke dag wij ook onze wereld op de een of andere manier medescheppen!

De allerkleinste lichtdeeltjes, neutrino’s genaamd, bevinden zich zelfs in wat wij voor volledige duisternis aanzien. Deze deeltjes verplaatsen zich onbegrensd door de hele kosmos. Christus is het licht dat niet overwonnen kan worden door de duisternis. Hij is ware licht dat in de wereld kwam, tijdloos in het begin, en in de tijd geïncarneerd als mens. Hij vult met Zijn aanwezigheid het hele universum.

God maakte licht en zag dat het goed was. Bij God was het Licht. Hij maakte de mens en het was zeer goed. Prince zegt in zijn lied dat God de mens het licht gaf om te heersen over de dag en een ander licht om over het duister te heersen:

“He gave us light to rule the day
And another light to rule the night”

Zichtbaar vanwege het licht kunnen we Gods oneindige liefdesdaad om ons heen zien. We zullen daardoor nooit meer alleen zijn.

Wat een besef!

Tekst Prince God:

“In the beginning, there was God
He made the earth, and the heavens
He gave us light to rule the day
And another light to rule the night

The Lord, thy God
Made, He made the seas
He made the fruit upon the trees
When He saw, when He saw that it was good

He made a man, made a man
Only He could, only He could
God made you
God made me too
He made us all
Made us”

 

Luisteren op spotify: https://open.spotify.com/track/3RR5CJgdEw0cuNG1tKHPps?si=s84D1S23TmOC3xgecNmEiw

Deel dit bericht