New World Coming – Nina Simone

New World Coming – Nina Simone

De Veertigdagentijd is begonnen: een tijd van bezinning en van vasten. De Evangelische Kirche in Duitsland vult dit op een bijzondere wijze in: hun actie daagt uit om 7 weken zonder pessimisme te leven en dit in te ruilen voor een vast vertrouwen. Daarom bespreek ik hier de komende weken liedjes over (vast) vertrouwen en optimisme. Ditmaal New World Coming van Nina Simone.

New World Coming is een lied dat oorspronkelijk door Cass Elliot van the Mama’s and the Papa’s opgenomen werd. Deze versie ademt al een optimisme dat er een nieuwe wereld komt, maar heel erg duidelijk en expliciet is het niet; het zou evengoed een liefdesliedje, waarin de nieuwe wereld een samenzijn is, kunnen zijn als wel een uitvloeisel van de flowerpowerbeweging. Als Nina Simone het lied in 1971 covert, maakt ze er een compleet andere versie van. De orkestratie klinkt veel meer als een gospellied, bepaalde gospelelementen worden toegevoegd (zo is tijdens de tweede keer dat Simone “There’s a new world comin’” zingt in de achtergrond iemand te horen die “joy, joy, joy” zingt) en er wordt een gesproken tekst als tweede couplet toegevoegd.

In het eerste couplet, bij Cass Elliot de gehele tekst, gaat het vooral om het feit dat er een nieuwe wereld komt en hoe deze zich aandient. De oude wereld gaat ten einde, maar van de nieuwe wereld is er al een nieuwe stem te horen, die bovendien iedere dag sterker wordt. De verandering wordt daarna in het beeld van een nieuwe morgen, “rising clear and sweet and free”, gevat, en als een nieuwe dag die aan een ongedefinieerde ‘jou’ en ‘mij’ toebehoort. Bovendien komt deze wereld met vrede, vreugde en liefde – kernwaardes uit het geloof, die ook algemeen nagestreefd worden.

Nina Simone geeft echter een expliciet religieuze draai aan het lied. Dat klinkt al door als ze zingt: “A new world’s comin’, you know the one I’m talking about, the one we’ve had visions of”. Ze spreekt hiermee haar luisteraars aan en verandert zo de betekenis van deze regel. Kon bij Cass Elliot deze regel nog als een algemene visie van de flowerpowerbeweging geïnterpreteerd worden, bij Nina Simone gaat het om een concrete nieuwe wereld: het Koninkrijk van God.

Dat blijkt ook als ze in een gesproken deel Openbaring 15:1 en 2 citeert. In dit gedeelte wordt getoond hoe de woede van God over de wereld ten einde komt en de hoop van de nieuwe wereld zich manifesteert: het kwaad is verslagen en de mensen stemmen een nieuw loflied aan. Hierna klinkt met nog meer overtuiging en optimisme het eerste couplet nog een keer.

Een nieuwe wereld: dat is ook wat ons met Pasen in het vooruitzicht gesteld wordt. Na het lijden en de dood van Jezus breekt er met Zijn opstanding een nieuwe morgen aan; een nieuw begin, voor ons allemaal. We hoeven er alleen maar vast op te vertrouwen.

Deel dit bericht