Band huren kerkdienst

Zijn jullie op zoek naar een band die jullie Top2000-kerkdienst kan verzorgen? Op deze pagina presenteren zich een tweetal bands met een uitgebreid repertoire die vaker de muziekale omlijsting verzorgen van een Top2000-kerkdienst.

Lees hier onder meer over deze bands!

Band huren kerkdienst

Major Seventh

De TOP2000Kerkdienst van Major Seventh is avondvullend. Er is ruimte voor korte teksten van een voorganger, een getuigenis, een WhatsApp-gebed of het ontsteken van kaarsjes, maar het is ook mogelijk om M7 de complete ‘dienst’ van 75 minuten te laten verzorgen.

Tuna Fleet

Tuna Fleet kan een TOP 2000-dienst van begin tot eind verzorgen, inclusief presentatie, licht en geluid. Ze gaan graag de interactie aan met de zaal aan om de gemeenteleden zelf te laten vertellen wat er bijzonder is aan de muziek die is geselecteerd.