Vier het Kerstverhaal aan de hand van de Top2000

Vier het Kerstverhaal aan de hand van de Top2000

Kerst vieren met de muziek uit de Top2000? Hieronder hebben we 12 mooie nummers geplaatst van de ‘Waarom Kerst?-CD. De nummers vertellen het kerstverhaal op een mooie muziekale manier.

Hieronder vind je de songteksten van de liederen op de Waarom Kerst?-CD. De Engelse teksten zijn ook vertaald in het Nederlands. Helaas is deze cd niet meer verkrijgbaar.

Kerst in 12 hits

1. Niet zomaar een kind – Mary, did you know?

Mary did you know that your baby boy
would one day walk on water?
Mary did you know that your baby boy
would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy
has come to make you new?
This child that you delivered,
will soon deliver you.

Mary did you know that your baby boy
will give sight to a blind man?
Mary did you know that your baby boy
will calm the storm with his hand?
Did you know that your baby boy
has walked where angels trod?
When you kiss your little baby,
you kiss the face of God.

Mary did you know

The blind will see,
the deaf will hear,
the dead will live again.
The lame will leap,
the dumb will speak,
the praises of the Lamb.
Mary did you know that your baby boy
is Lord of all creation?
Mary did you know that your baby boy
would one day rule the nation?
Did you know that your baby boy
is heaven’s perfect Lamb?
That sleeping child you’re holding
is the great I am.

Productie & arrangement: Chris den Dulk,
Maarten Buning en Jonas Kröper,
vocal: Christiana Borhorquez,
muziek: Geert Sluiter, Job Noormans
en Jonas Körper

Maria weet je wel, dat jouw baby eens
op water zal gaan lopen?
Weet je wel, hij is degeen op wie de volken hopen?
Weet je wel, dat jouw baby kwam,
zodat je vrij kunt zijn?
Je schenkt het leven aan hem,
maar hijzelf zal het leven zijn.

Maria weet je wel, dat dit jongetje
een blinde zal genezen?
Weet je wel,dat de storm zich eens
aan hem zal overgeven?
weet je wel, dat de hemel eens voor hem zich buigen gaat
Als jij je kindje kust en liefkoost,
dan kus je Gods gelaat.

De blinde ziet, de dove hoort,
de doden leven weer.
De lamme loopt, de stomme zingt,
zijn lofzang voor de Heer

Maria weet je wel, dat de volken van de aarde hem gaan eren?
Weet je wel, op een dag zal hij
de wereld gaan regeren?
Weet je wel, jouw baby’tje is het volmaakte lam?
De grote God, de “Ik ben”,
die naar ons kwam

2. Jozef twijfelt – I would stay (Krezip)

If this is true,
I thought then, what will I think
Will I stay or rather I would get away
I’m scared that I won’t find a thing
And afraid that I’ll turn out to be alone

But I
I have to learn, have to try,
have to trust I have to cry
Have to see, have to know that I can be myself

If I could I would stay
And if they’re not, not in my way
I’ll stare here in the distance
But I’ll grow up to be just like you
Yeah, I’ll grow up to be just like you
Like you

I see it all
I’m sure but do I know what’s right
I thought I knew
But it turns out the other way
I’m scared that I won’t find a thing
and afraid that I’ll turn out to be alone

But I
I have to learn, have to try,
have to trust I have to cry
I have to see have to know that I can be myself

If I could I would stay
And if they’re not not in my way
I’ll stare here in the distance
But I’ll grow up to be just like you
Yeah, I’ll grow up to be just like you
Like you

I wanna tell you
Why would I try to
You are all that I can see now
Why would I try to
I have to learn, have to try, have to trust
I have to cry
I have to see have to know that I can be myself

If I could I would stay
And if they’re not not in my way
I’ll stare here in the distance
But I’ll grow up to be just like you
Yeah, I’ll grow up to be just like you
Like you
Like You
Like You

Productie & arrangement: Chris den Dulk,
Maarten Buning en Jonas Kröper
vocal: William Wixley,
muziek: Chris den Dulk, Victor Weigand,
Geert Sluiter en Jonas Körper

Als dit waar is, wat ik toen dacht,
wat zal ik dan nu denken
Zou ik blijven of liever weggaan
Ik ben bang dat ik helemaal niets zal vinden
en bang dat het er op uit zal draaien
dat ik eenzaam ben

Maar ik
Ik moet leren, moet proberen,
moet vertrouwen, moet huilen
moet zien, moet weten dat ik mezelf kan zijn

En als ik zou kunnen, zou ik blijven
En als ze niet in de weg stonden
zou ik in de verte staren
maar ik zal opgroeien en net zoals jij zijn yeah
Ik zal opgroeien om net zoals jij te zijn.

Ik zie alles, dat weet ik zeker,
maar ik weet niet wat goed is
Ik dacht dat ik het wist,
maar het liep helemaal anders
Ik ben bang dat ik niets zal vinden
en bang dat ik alleen zal zijn

Maar ik,
Ik moet leren, moet proberen,
moet vertrouwen, moet huilen
moet zien, moet weten dat ik mezelf kan zijn

En als ik zou kunnen, zou ik blijven
En als ze niet in de weg stonden
Zou ik in de verte staren
maar ik zal opgroeien en net zoals jij zijn yeah
Ik zal opgroeien om net zoals jij te zijn

Ik wil je vertellen
waarom zou ik het proberen
je bent alles wat ik nu nog kan zien
waarom zou ik het proberen

En ik wil het je vertellen
maar waarom?
je bent alles wat ik nu nog kan zien
ik weet dat ik het zal proberen

Ik moet leren, moet proberen,
moet vertrouwen, moet huilen
moet zien, moet weten dat ik mezelf kan zijn

En als ik zou kunnen, zou ik blijven
En als ze niet in de weg stonden
Zou ik in de verte staren
maar ik zal opgroeien en net zoals jij zijn yeah
Ik zal opgroeien om net zoals jij te zijn, yeah
Zoals jij

3. Sterk verlangen – Be born in me (Francesca Battistelli)

Everything inside me cries for order
Everything inside me wants to hide
Is this shadow an angel or a warrior?
If God is pleased with me,
why am I so terrified?
Someone tell me I am only dreaming
Somehow help me see with Heaven’s eyes
And before my head agrees,
my heart is on its knees
Holy is He; blessed am I.

Be born in me, be born in me
Trembling heart,
somehow I believe that You chose me
I’ll hold You in the beginning,
You will hold me in the end
Every moment in the middle,
make my heart Your Bethlehem
Be born in me

All this time we’ve waited for the promise
All this time You’ve waited for my arms
Did You wrap yourself inside the unexpected
So we might know that Love would go that far?

Be born in me, be born in me
Trembling heart,
somehow I believe that You chose me
I’ll hold You in the beginning,
You will hold me in the end
Every moment in the middle,
make my heart Your Bethlehem
Be born in me

I am not brave
I’ll never be
The only thing my heart can offer is a vacancy
I’m just a girl
Nothing more
But I am willing, I am Yours

Be born in me, be born in me
I’ll hold You in the beginning,
You will hold me in the end
Every moment in the middle,
make my heart Your Bethlehem

Productie & arrangement: Chris den Dulk,
Eljakim Okkerse,
vocal: Christiana Borhorquez,
muziek: Chris den Dulk, Job Noormans,
Victor Weigand en Eljakim Okkerse

Alles in me wil het op een rijtje
Alles in me wil nu even niets
Spreekt een engel met me of is het een strijder?
Als God me liefheeft, waarom ben ik zo bang?
Zeg me; ben ik aan het dromen?
Help me om te kijken in geloof?
En voor mijn hoofd kan getuigen
gaan mijn knieën buigen
Heilig is hij, gezegend ben ik.

Wordt in mij geboren, wordt geboren in mij
Met bevend hart geloof ik Jij koos mij
Ik omarm je nu je klein bent
aan het eind omhels jij mij
In de tussenliggende tijd;
maak van mijn hart jouw Bethlehem.
Wordt geboren in mij.

Al die tijd wachtten wij op de belofte
En al die tijd wachtte Jij op mijn omhelzing
Had jij jezelf gehuld in het onverwachte,
zodat wij zouden weten dat Liefde zover zou gaan?

Wordt in mij geboren, wordt geboren in mij
Met bevend hart geloof ik Jij koos mij
Ik omarm je nu je klein bent
aan het eind omhels Jij mij
In de tussenliggende tijd;
maak van mijn hart jouw Bethlehem.
Wordt geboren in mij.

Ik ben niet moedig, zal dat ook nooit zijn.
Het enige wat ik kan bieden is beschikbaarheid.
Ik ben maar een meisje, niets meer.
Maar ik ben gewillig, sta tot je beschikking.

Wordt in mij geboren, wordt geboren in mij
Met bevend hart geloof ik Jij koos mij
Ik omarm je nu je klein bent
aan het eind omhels Jij mij
In de tussenliggende tijd;
maak van mijn hart jouw Bethlehem.
Wordt geboren in mij.

4. De goddelijke nacht – O Holy night

Oh holy night! The stars are brightly shining
It is the night of our dear Saviour’s birth
Long lay the world in sin and error pining
Till He appeared and the soul felt it’s worth
A thrill of hope the weary world rejoices
Yonder breaks a new and glorious morn.

Fall on your knees! Oh, hear the angels voices
Oh night divine, Oh night divine.

Truly He taught us to love one another
His law is love and His gospel is peace
Chains shall He break for the slave is our brother
And in His name all oppression shall cease
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we
Let all within us praise His holy name

Christ is the Lord! O praise His Name forever
His power and glory for evermore proclaim
His power and glory for evermore proclaim

Fall on your knees! Oh, hear the angel voices
Oh night divine, Oh night when Christ was born
Oh night divine, Oh night, Oh night Divine

Productie & arrangement: Chris den Dulk,
vocal: Martin Sham,
muziek: Geert Sluiter, Chris den Dulk,
Frederic Gervais en Job Noormans

Heilige nacht, de sterren schijnen helder
Het is de nacht van de geboorte van de Redder
De wereld leefde lang in zonde en fouten, kwijnend
Tot Hij verscheen en zijn waarde zich bewees

Opwinding van hoop, de lusteloze wereld verheugt zich
Er breekt een nieuwe en glorieuze morgen aan

Val op je knieën
Hoor de stemmen van de engelen
Oh goddelijke nacht!
Nacht van Christus geboorte
Oh goddelijke nacht!
Oh nacht, oh goddelijke nacht!

Hij leerde ons om elkaar echt lief te hebben
Zijn wet is liefde en Zijn evangelie is vrede
Kettingen zal Hij breken want de slaaf is onze broeder
En in Zijn naam, zal alle onderdrukking stoppen

In een dankbaar koor zingen wij lofliederen
Laat alles wat in ons is Zijn heilige naam prijzen

Christus is de koning!
Wij zullen eeuwig loven
Zijn pad en glorie voor altijd verkondigen

5. Moederliefde – Nu dat jij er bent (Trijntje Oosterhuis)

Als je in mijn ogen kijkt
lijkt de wereld stil te staan
De wind houdt op met waaien
en bevroren is de maan
Je bent stralend als de zon
Je bent volmaakt, zo naakt en klein
En de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn

Ik wist niet dat ik na een blik
zo veel van je houden zou
Maar ik weet nu al niet eens meer
hoe ik leefde zonder jou
Voor zoveel wezenlijke dingen
Leek ik blind tot dit moment
En die zijn ineens zo zichtbaar
Nu dat jij er bent

Oh, ik hoop dat ik je geven kan
wat jij me geeft
Zo lang ik leef…
Ik zal onvoorwaardelijk waken aan jouw zij
En ik hoop dat je ooit voelen mag
wat ik nu voel
Wat ik bedoel
En wat in woorden niet te vangen is voor mij

Wanneer je in mijn armen ligt
en zo tevreden naar me lacht
Lijk ik alles te vergeten
dat daar buiten op mij wacht
Alle strijd en alle tranen
Alle stille pijn verdwijnt
En de wereld lijkt voor eventjes
normaal te zijn

Productie & arrangement: Chris den Dulk,
vocal: Christiana Borhorquez,
muziek: Geert Sluiter, Chris den Dulk,
Frederic Gervais en Victor Weigand

6. Overlopend enthousiasme – Go tell it on the mountain / Ain’t no mountain high enough

Listen people, ain’t no mountain high,
Ain’t no valley low, ain’t no river wide enough
If you need me, call me no matter where you are,
Just call my name; I’ll be there in a hurry
You don’t have to worry,

Ain’t no mountain high enough,
Ain’t no valley low enough,
Ain’t no river wide enough
To keep me from getting to you

Remember the day I set you free
I told you you could always count on me
From that day on, I made a vow,
I’ll be there when you want me,
Some way, some how

Go tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go tell it on the mountain
That Jesus Christ is born

Ain’t no mountain high enough,
Ain’t no valley low enough,
Ain’t no river wide enough
To keep me from getting to you

Go tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go tell it on the mountain
That Jesus Christ is born

Productie & arrangement: Chris den Dulk,
vocal: Stefanie Martens,
muziek: Geert Sluiter, Chris den Dulk,
Frederic Gervais en Job Noormans

Ga! Vertel het op de bergtop,
Over de heuvels en overal
Ga! Vertel het op de bergtop,
dat Maria’s baby, niet zomaar een baby,
Vertel dat de redder is geboren.

Ga! Vertel het op de bergtop,
Over de heuvels en overal
Ga! Vertel het op de bergtop,
dat Maria’s baby, niet zomaar een baby,
Vertel dat de redder is geboren.

Toen herders ’s nachts hun kudde bewaakten
kwam een verblindend licht uit de hemel
Ze trilden toen ze om zich heen
engelen hoorden zingen over Jezus’ geboorte

Ga! Vertel het op de bergtop,
Over de heuvels en overal
Ga! Vertel het op de bergtop,
dat Maria’s baby, niet zomaar een baby,
Vertel dat de redder is geboren.

In een simpele stal was de Christus geboren
God geeft redding op Kerstmorgen
Nu zoekt Hij onophoudelijk
En er is geen berg hoog genoeg,
geen vallei diep genoeg
en geen rivier onstuimig genoeg om me te bedaren

Als ik U roep, komt U meteen
Ik hoef niet bezorgd te zijn

Nu is er geen berg hoog genoeg
Om te voorkomen dat ik iedereen vertel
Geen berg hoog genoeg
Niets weerhoudt me van het te melden aan heel de wereld

Nu is er geen berg hoog genoeg
Om te voorkomen dat ik iedereen vertel
Geen berg hoog genoeg
Niets weerhoudt me van het te melden aan heel de wereld

En Maria’s baby is niet zomaar een baby
Als we het de wereld vertellen, misschien…..
gelooft men dat in deze gewone baby,
de Redder is geboren.

7. Op de vlucht – Home (Phillip Phillips)

Hold on to me as we go
As we roll down this unfamiliar road
And although this wave is stringing us along
Just know you’re not alone
‘Cause I’m gonna make this place your home

Settle down, it’ll all be clear
Don’t pay no mind to the demons
They fill you with fear
The trouble—it might drag you down
If you get lost, you can always be found
Just know you’re not alone
‘Cause I’m gonna make this place your home

Ooo-oo-oo-oo-oo-oo-oo. Oo-oo-oo-oo

Settle down, it’ll all be clear
Don’t pay no mind to the demons
They fill you with fear
The trouble it might drag you down
If you get lost, you can always be found
Just know you’re not alone
‘Cause I’m gonna make this place your home

Ooo-oo-oo-oo-oo-oo-oo. Oo-oo-oo-oo

Productie & arrangement: Chris den Dulk
en Ruben Cronie,
vocal: Martin Sham,
muziek: Job Noormans en Chris den Dulk

Blijf bij me als we gaan
Als we dit onbekende pad inslaan
Hoewel deze golf ons meesleurt

Weet gewoon, dat je niet alleen bent
Want ik maak van deze plaats je thuis

Komt tot rust, het komt allemaal goed
Besteed geen aandacht aan de demonen
Die je vullen met angst
De problemen kunnen je neerslachtig maken
Mocht je verdwalen, je kunt altijd weer gevonden worden

Je moet weten dat je niet alleen bent
Want ik maak van deze plaats je thuis

Komt tot rust, het komt allemaal goed
Besteed geen aandacht aan de demonen
Die je vullen met angst
De problemen maken je down
Als je verdwaalt, kan je altijd weer gevonden worden

Je moet weten dat je niet alleen bent
Want ik ga van deze plaats je thuis maken

8. Ere zij God – Magnificent (U2)

I was born
I was born to be with you
In this space and time
After that and ever after I haven’t had a clue
This foolishness can leave a heart black and blue

Only love, only love can leave such a mark
But only love, only love can heal such a scar
I was born
I was born to sing for you
to lift you up and sing
whatever song you wanted me to
I give you back my voice
From the womb my first cry,
it was a joyful noise

Only love, only love can leave such a mark
But only love, only love can heal such a scar
Justified, untill we die,
you and I will magnify
The Magnificent
Magnificent, oooeeeh

Only love, only love can leave such a mark
But only love, only love can heal such a scar
Justified, untill we die,
you and I will magnify
The Magnificent
Magnificent, oooeeeh

Productie & arrangement: Chris den Dulk
en Eljakim Okkerse,
vocal: Stefanie Martens,
muziek: Job Noormans en Eljakim Okkerse

Ik was geboren, geboren om bij jou te zijn
In deze ruimte en tijd
En vanaf toen heb ik geen idee gehad
Behalve het rijmschema te breken
Deze dwaasheid kan
een hart bont en blauw achterlaten

Alleen liefde,
alleen liefde kan zo’n teken achterlaten
Alleen liefde,
alleen liefde kan zo’n litteken helen

Ik was geboren, geboren om voor jou te zingen
Ik had geen keus dan jou te verheffen
En ieder lied te zingen
dat jij mij wilde laten zingen
Ik geef je nu mijn stem terug
Vanuit de baarmoeder mijn eerste kreet,
het was een blij geluid…

Alleen liefde,
alleen liefde kan zo’n teken achterlaten
Alleen liefde,
alleen liefde kan zo’n litteken helen
Gerechtvaardigd tot we sterven,
jij en ik zullen
De Allerhoogste grootmaken
Magnifiek!

Alleen liefde,
alleen liefde kan zo’n teken achterlaten
Maar alleen liefde,
alleen liefde verenigt onze harten
Gerechtvaardigd tot we sterven,
jij en ik zullen
De Allerhoogste grootmaken
Magnifiek!
Magnifiek!

9. Waarom Kerst? – I heard the bells on Christmas Day (Echosmith)

I heard the bells on Christmas Day
Their old, familiar carols play,
and wild and sweet
The words repeat
Of peace on earth, good-will to men!

Till ringing, singing on its way,
The world revolved from night to day,
A voice, a chime,
A chant sublime
Of peace on earth, good-will to men!

And in despair I bowed my head;
“There is no peace on earth,” I said;
“For hate is strong,
And mocks the song
Of peace on earth, good-will to men!”

Then pealed the bells more loud and deep:
“God is not dead, nor doth He sleep;
The Wrong shall fail,
The Right prevail,
With peace on earth, good-will to men.

Peace on earth, good-will to men

Productie & arrangement: Chris den Dulk,
vocal: Stefanie Martens,
muziek: Job Noormans, Victor Weigand
en Chris den Dulk

Ik hoorde de bellen op Kerstdag
de oude bekende kerstliederen spelen
En zoet en zacht vertelden de woorden
van vrede op aarde, in mensen welbehagen

Toen die dag aanbrak dacht ik
hoe de bellen van het christendom
al eeuwen ononderbroken zingen
van vrede op aarde, in mensen welbehagen

In wanhoop boog ik mijn hoofd
want er is helemaal geen vrede op aarde
want de haat is sterk en bespot dit lied
van vrede op aarde, in mensen welbehagen

Maar toen klonken de bellen luider en dieper
“God is niet dood en niet in slaap”
Het kwaad zal falen, het recht zal zegevieren
met vrede op aarde, in mensen welbehagen

Klingelend, zingend onderweg
de wereld wisselt van nacht naar dag
een stem, een gong, een subliem lied
van vrede op aarde, in mensen welbehagen

10. Hij laat je niet los – I won’t give up (Jason Mraz)

When I look into your eyes
It’s like watching the night sky
Or a beautiful sunrise
Well, there’s so much they hold
And just like them old stars
I see that you’ve come so far
To be right where you are
How old is your soul?

Well, I won’t give up on us
Even if the skies get rough
I’m giving you all my love
I’m still looking up

And when you’re needing your space
To do some navigating
I’ll be here patiently waiting
To see what you find

‘Cause even the stars they burn
Some even fall to the earth
We’ve got a lot to learn
God knows we’re worth it
No, I won’t give up

I don’t wanna be someone
who walks away so easily
I’m here to stay
and make the difference that I can make
Our differences they do
a lot to teach us how to use
The tools and gifts we got,
yeah, we got a lot at stake
And in the end,
you’re still my friend at least we did intend
For us to work we didn’t break, we didn’t burn
We had to learn how to bend
without the world caving in
I had to learn what I’ve got,
and what I’m not, and who I am

I won’t give up on us
Even if the skies get rough
I’m giving you all my love
I’m still looking up, I’m still looking up.

Well, I won’t give up on us
God knows I’m tough enough
We’ve got a lot to learn
God knows we’re worth it

I won’t give up on us
Even if the skies get rough
I’m giving you all my love
I’m still looking up

Productie & arrangement: Chris den Dulk
en Eljakim Okkerse,
vocal: Miguel van Dillenburg,
muziek: Job Noormans, Eljakim Okkerse
en Victor Weigand

Als ik in je ogen kijk,
zie ik de sterrenlucht
of een zonsopgang, ik zie er zoveel in.
Net als de oude sterren,
zie ik dat je lang gereisd hebt
om te komen waar je nu staat,
hoe oud is je ziel?

Maar ik geef ons niet op,
ook als de luchten donker worden
Ik geef je al mijn liefde en kijk vooruit

Als je ruimte nodig hebt om je weg te zoeken
wacht ik geduldig om te zien wat je vind

Ook sterren verbranden
en vallen soms op aarde
Er is nog zoveel te leren
God weet dat we het waard zijn
Nee, ik geef niet op!

Ik wil niet iemand worden die gemakkelijk wegloopt
Ik blijf bij je om het verschil te maken
Onze verschillen kunnen ons zoveel leren
Hoe we onze kwaliteiten kunnen gebruiken
en wat hebben we een voorraad
En aan het eind zijn we nog vrienden,
we hebben het in ieder geval geprobeerd
We zijn niet gebroken, niet verbrand
We moesten leren mee te buigen,
de wereld niet binnen te laten
Ik moest leren wat ik had,
wat ik niet ben en wie ik ben

Maar ik geef ons niet op,
ook als de luchten donker worden
Ik geef je al mijn liefde en kijk vooruit
Ik geef ons niet op,
God weet dat ik sterk genoeg ben
Er is nog zoveel te leren
God weet dat we het waard zijn

Maar ik geef ons niet op,
ook als de luchten donker worden
Ik geef je al mijn liefde en kijk vooruit

11. Houd moed – Fix you (Coldplay)

When you try your best, but you don’t succeed
When you get what you want, but not what you need
When you feel so tired, but you can’t sleep
Stuck in reverse

And the tears come streaming down your face
When you lose something you can’t replace
When you love someone, but it goes to waste
Could it be worse?

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

And high up above or down below
When you’re too in love to let it go
But if you never try you’ll never know
Just what you’re worth

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

Tears stream down your face
When you lose something you cannot replace
Tears stream down your face and I
Tears stream down your face
I promise you I will learn from my mistakes
Tears stream down your face and I

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

Productie & arrangement: Chris den Dulk,
Maarten Buning en Jonas Kröper,
vocal: Miguel van Dillenburg,
muziek: Job Noormans, Chris den Dulk
en Jonas Körper

Als je je best wel doet maar niet slaagt
Als je wel krijgt wat je wil maar niet wat je nodig hebt
Als je je zo moe voelt, maar niet kan slapen
Gevangen in de achteruit

Als de tranen over je gezicht stromen
Als je iets kwijt raakt dat je niet kunt vervangen
Als je van iemand houdt maar het landt niet
Zou het erger kunnen?

Lichten gidsen je naar huis
En een vuur in je ontbranden
En ik zal proberen je heel te maken

Heel hoog boven of daar beneden
Wanneer je te verliefd bent om het los te laten
Als je het nooit probeert zul je nooit weten
Wat je waard bent

Lichten gidsen je naar huis
En een vuur in je ontbranden
En ik zal proberen je heel te maken

Tranen rollen over je gezicht
Als je iets verliest dat je niet kunt vervangen
Tranen rollen over je gezicht en ik
Tranen rollen over je gezicht
Ik beloof je van mijn fouten te leren
Tranen stromen over je gezicht en ik

Lichten zullen je naar huis leiden
En een vuur in je ontbranden
En ik zal proberen je heel te maken

12. Onvoorwaardelijke liefde – Unconditionally (Katy Perry)

Oh no, did I get too close oh?
Oh, did I almost see what’s really on the inside?
All your insecurities
All the dirty laundry
Never made me blink one time

Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
There is no fear now
Let go and just be free
I will love you unconditionally

Come just as you are to me
Don’t need apologies
Know that you are all worthy
I’ll take your bad days with your good
Walk through this storm I would
I’d do it all because I love you, I love you

Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
There is no fear now
Let go and just be free
I will love you unconditionally

So open up your heart and just let it begin
Open up your heart, and just let it begin
Open up your heart, and just let it begin
Open up your heart

Acceptance is the key to be
To be truly free
Will you do the same for me?

Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
And there is no fear now
Let go and just be free
‘Cause I will love you unconditionally

Open up your heart, and just let it begin
Open up your heart, and just let it begin
Open up your heart, and just let it begin
Open up your heart
Open up your heart, and just let it begin
Open up your heart, and just let it begin
Open up your heart

Productie & arrangement: Chris den Dulk
en Ruben Cronie,
vocal: Miguel van Dillenburg,
muziek: Job Noormans en Ruben Cronie

Oh nee, kwam ik te dichtbij
of zag ik bijna wat er echt van binnen zit
Al jouw onzekerheden, de vuile was, je schaamte
Lieten me nooit met mijn ogen knipperen

Onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijk
Ik zal onvoorwaardelijk van je houden
Er is nu geen angst, laat het gaan en wees gewoon vrij
Ik zal onvoorwaardelijk van je houden

Wees gewoon jezelf naar mij, geen excuses nodig
Weet dat je het waard bent
Ik zal je slechte dagen nemen met je goede
Ik zal door deze storm lopen
Ik doe dat alles, omdat ik van je hou, ik hou van jou

Onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijk
Ik zal onvoorwaardelijk van je houden
Er is nu geen angst, laat het gaan en wees gewoon vrij
Ik zal onvoorwaardelijk van je houden

Dus open je hart en laat het gewoon beginnen
Open je hart en laat het gewoon beginnen
Open je hart en laat het gewoon beginnen
Open je hart

Acceptatie is de sleutel om te zijn
Om echt vrij te zijn
Zou jij hetzelfde voor mij doen

Onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijk
Ik zal onvoorwaardelijk van je houden
Er is nu geen angst, laat het gaan en wees gewoon vrij
Want ik zal onvoorwaardelijk van je houden (oh yeah)

Ik zal van jou houden, ik zal van jou houden
Ik zal onvoorwaardelijk van jou houden

Deel dit bericht