Top2000-kerkdienst Landgraaf druk bezocht

Top2000-kerkdienst Landgraaf druk bezocht

Op Zondag 30 december was het dan zover, de eerste Top2000 kerkdienst in de Ark, georganiseerd door de Protestantse gemeente Parkstad. Het was zelfs de eerste keer dat er in Zuid-Limburg zo’n dienst was en gezien de opkomst en reacties zeker niet de laatste.

Het weer zat niet mee, het regende en vaak is dan de opkomst niet zo hoog, dat was niet het geval, al een twintig minuten voor aanvang van de dienst zat de kerk al half vol en men bleef maar binnenkomen, op het laatst werden er zelfs nog stoelen bijgeplaatst. Wie had dat durven dromen, het blijkt toch dat er belangstelling is voor een kerkdienst in een ander jasje.

Vanaf 15 november kon men stemmen om een top 10 te creëren. Tijdens het half uur voor de dienst kon men luisteren naar de top 5 van het resultaat. Met op nummer vijf ‘Mijn gebed’ van DC Lewis en op nummer één ‘Piano man’ van Billy Joel. Om half acht zat de kerk dus echt vol en begonnen we met het inzingen op het mooie lied van Ramses Shaffy ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’, iedereen zong dit mee en de sfeer was gelijk goed. We werden uitgenodigd om deel te nemen aan een muzikale ‘roadtrip’ en nadat we elkaar allemaal de handen hadden geschud klonk dan eindelijk…’Dit is de Top2000 kerkdienst Parkstad’.

Zoals gebruikelijk in een kerkdienst werd er begonnen met een tekst uit de bijbel en wel Genesis 1 de eerste vier verzen. ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde, Gods geest zweefde al boven de oervloed. En God zei: ‘Licht!,’ en er was licht. En God zag dat het goed was’ Hierna werd het lied “Conquest of Paradise” van Vangelis ten gehore gebracht. Het beeldmateriaal liet onze mooie aarde zien met al haar pracht en praal, een echt paradijs. Een paradijs waar we zuinig op moeten zijn, want het is net zoals ‘liefde’ broos en breekbaar. De aanwezigen waren alert, want toen er werd gezegd dat Columbus in 1942 Amerika had ontdekt werd er direct gereageerd dat dit 1492 moest zijn, men lette dus echt op en tijdens deze dienst en men liet dat ook merken. Mooi was het om te horen de stelling van Rabbijn “Yehuda Aschkenazy” dat het begin van de bijbel niet begint met het verhaal over de ‘eerste zonde’ (wat we zo vaak horen/lezen) maar met hoofdstuk één, de schepping van de aarde en dat God zag dat het goed was. Met die ogen mogen we de wereld inkijken.

Er volgden liederen met een boodschap, de boodschap over de “kracht van de liefde”, want waar zijn we zonder de liefde. De schriftlezing ging erover en ook de gebeden. Hier een fragment.

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn.
Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent,
jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.
Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken,
geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.
Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.

Tijdens de overweging werden we getrakteerd op fragmenten van de ‘Beatles’ en ‘ Simon & Garfunkel’, die allemaal liederen hebben gemaakt met als thema ‘liefde’. En de boodschap van ‘God is liefde’ werd nader onder de loep genomen. Dat wij allen gezien en geliefd worden door God die wil, dat het je goed gaat. De verschillende kleuren die, die ‘liefde’ kan hebben.

Van rozerood, groen tot en met het paars, het kwam allemaal aan bod.

De laatste twee liederen die we samen zongen waren, “Love shine a light”, een oproep tot liefde en als laatste “The Power of Love”, de kracht van de liefde, het thema van de hele viering. Dit was na de zegen van Patrick en daarna kon men napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Men praatte na over deze dienst en men had het al over volgend jaar. Er waren mensen die volgend jaar wel wilden gaan zingen in een gelegenheidskoor. En in de achtergrond klonken de nummers 6 tot en met 10.

Een Top2000 kerkdienst, het heeft schijnbaar mensen bewogen om te komen luisteren en te ervaren wat dit is en inhoudt. Er is zo te zien/te horen een behoefte aan een vorm van ‘Anders Kerk Zijn’ die aanspreekt bij de maatschappij met dezelfde boodschap maar dan in een ander jasje. We hopen dat er in 2019 weer zoveel animo is om dit te ervaren.

Foto: Erik Bastiaan

Deel dit bericht