Stairway to heaven – Led Zeppelin

Stairway to heaven – Led Zeppelin

Stairway to Heaven van Led Zeppelin staat al sinds het begin van de Top 2000 in de top 5 en is in Top 2000 kerkdiensten een graag geziene gast, niet in de laatste plaats door de titel. Maar waar gaat dit 8 minuten durende epos nu eigenlijk over?

Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. Robert Plant, de man die het lied schreef, heeft ooit gezegd dat hij, afhankelijk van de dag en het weer, het nummer anders interpreteerde. Een eenduidig antwoord is er dus niet, zeker ook omdat de tekst vrij cryptisch is.

Desalniettemin lijkt het begin vrij helder. Er wordt gezongen over een vrouw die enkel leeft om geld te verdienen. Ze krijgt alles wat ze wil, kan alles kopen, en hoopt dan ook haar plaats in de hemel te kunnen kopen, wat echter onmogelijk blijkt. De tekst doet hier denken aan Lucas 18, waar Jezus erover spreekt hoe moeilijk het is voor rijken om in de hemel te komen, omdat zij te veel hechten aan de materiële zaken in het leven.

Dat dit lied over de dood zou gaan, wordt door meerdere tekstuele verwijzingen ondersteund. Zo begint het derde couplet met de regels “There’s a feeling I get / When I look to the west / And my spirit is crying for leaving”. Het westen is de plaats waar de zon ondergaat en is daarmee een symbol voor de dood, wat versterkt wordt door het feit dat de geest van de zanger schreeft om te vertrekken. De in de volgende coupletten optredende “piper” doet ook aan een Bijbels beeld denken, namelijk dat van de bazuinen die zullen klinken bij het Laatste Oordeel. Het idee van het Laatste Oordeel klinkt ook in de regels “Then the piper will lead us to reason / And a new day will dawn”. De bazuinen leiden ons tot begrip en een nieuwe dag breekt aan; het lijkt zo uit de Bijbel overgenomen.

De laatste regels van het lied lijken zelfs een oproep tot een rotsvast geloof: “And if you listen very hard / The tune will come to you at last / When all are one and one is all / To be a rock and not to roll”. Op het eind hoort iedereen de muziek van de bazuinen, is iedereen met elkaar verenigd en moeten we vast als een rots zijn.

Dat het lied over de dood gaat, lijkt dus vrij duidelijk, maar toch zijn er nog genoeg open plaatsen in deze interpretatie. Zo is bijvoorbeeld de laatste regel, “And she’s buying a stairway to heaven”, lastig te verklaren. Dat zou immers eigenlijk onmogelijk moeten zijn. Ook het vijfde couplet, waarin een natuurbeeld met twee wegen opgeroepen wordt, blijft hier onbesproken.

Alles bij elkaar is er dus veel in het lied te horen, wat Led Zeppelin eigenlijk al aan het begin van Stairway to Heaven aangeeft: “’Cause you know sometimes words have two meanings”. En wellicht is dat ook juist de kracht van dit lied.


Chris Flinterman blog

Chris Flinterman is Researchmasterstudent Duitse literatuur aan de Universiteit Leiden. Daarnaast zelfbenoemd muziekprofessor met een erg brede smaak: van ABBA tot ZZ Top en alles wat daartussen ligt. Op Twitter te volgen als: @CFlinterman. Blogt verder op 33.45fm over oude rock ‘n roll.

Deel dit bericht