Love..Thy Will Be Done

Love..Thy Will Be Done

“Uw wil geschiede” bidden we in het Onze vader. Prince maakt ervan “Liefde, Uw wil geschiede of Liefde zal geschieden”. Voor Prince is Liefde de wil van God. Liefde is Zijn naam en dus zijn wezen. Het is wie Hij is.

Na mijn doop in een evangelische gemeente, werd het als een groot probleem gezien dat ik (nog steeds) getrouwd was met mijn vrouw. Er werd mij impliciet verzocht om mijn manier van leven en liefhebben te wijzigen, want ik had immers nu toch “nieuw leven aangedaan”. Omdat ik mij niet kon voorstellen dat God zo naar mij kijkt, moest ik helaas mijn nieuwgevonden gemeenschap verlaten. Ik kreeg te horen dat ik hierdoor buiten Gods bescherming zou vallen. Dat boezemde mij als pasgelovige best angst in en ik was bang dat mij ‘buiten’ als straf iets naars zou overkomen. Of erger nog, dat God mij zou verlaten.

Maar dat gebeurde niet. Er werd mij enorm veel geloof en liefde geschonken. De wereld wemelde ineens van allerlei knipoogjes van God. Alsof mijn nieuwe ogen ineens een perfecte complexiteit zagen. Ik ontdekte dat de kwaliteit van mijn leven evenredig was aan mijn vermogen om te genieten van al het moois in deze nieuwe realiteit. Mijn vermogen om hiervan genieten had te maken met de aandacht die ik opeens aan alles leek te schenken. Door oog te hebben voor de perfecte complexiteit in mij en om mij heen, ervaarde ik een snippertje van de aandacht die God voor mij had. Ik ontdekte ook Zijn oog voor mij.

Sommigen kunnen mij misschien nog niet zo goed zien als kind van God en ik kan hierdoor wel uit een gemeenschap worden verstoten, maar ik kan nooit meer uit Gods hart, noch uit de realiteit van Zijn geestelijke gemeenschap. Er is geen plek meer te vinden waar Hij mij niet ziet en of niet met aandacht verlicht. Op die plek in mij waar Hij zijn intrek heeft genomen is een nieuwe vredesplek: “Even when there’s no peace outside my window, there is peace inside”

God is niet weggegaan en ik heb niets hoeven te ‘vergeven’. Het feit dat ik vastzit aan God en aan anderen, als wijnranken aan de wijnstok, is voor mij simpel waarheid. En genezing is altijd de beloning van wederzijdse aandacht, want aandacht is een daad van verbinding.

Zijn wil (thélema in het Grieks), Liefde volgens Prince, is Zijn grootste wens, Zijn verlangen, Zijn plezier, Zijn keuze, Zijn doel met ons.
Liefde, de bron van levend water, de verbinding zal gedaan worden.
Dat stemt mij ontzettend blij.


Love… Thy Will Be Done” is de eerste single van Martika’s tweede album, Martika’s Kitchen (1991). De door Prince geprocuceerde single is geschreven door Martika en Prince. Martika is ook bekend van nummers als Toy Soldiers en More Than You Know.

Het verhaal achter de samenwerking van dit nummer lees je hier (engels). Bezoek voor meer informatie over Martika en video’s de website martikamartika.com

Foto credit: YouTube/VEVO


Tynke van Schaik

Tynke van Schaik (1970) is een ‘verse speurneus in reliland’, op Twitter te volgen als: @Druifluisje of via haar website: Vindingenrijk

Deel dit bericht