In the Stone – Earth Wind & Fire

In the Stone – Earth Wind & Fire

Ik had nooit zoveel met de Tien Geboden. Waarschijnlijk omdat ik allergisch ben voor alle vormen van autoriteit.

Opgedrongen leefregels waaraan ik mij als christen zou moeten houden, maken mij bij voorbaat al opstandig. Leefregels waar ik moralistisch door andere christenen mee om de oren zou kunnen worden geslagen en die mij schuld aanpraten. Nee, dan waren de woorden van Jezus in het Nieuwe Testament een stuk lieflijker, mooier en zachter dan “Je moet dit…je moet dat..” en wrijven al mijn tekortschieten niet zo pijnlijk en opvallend in.

Maar in een klein achterkamertje in mijn hoofd schuurden toch de woorden van Jezus:

”Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn” (Mattheüs 5:17-18).”

Hierover nadenkend, luisterde ik toevallig het nummer ‘In the stone’.
Er klonk:
”The greatest, you’ve ever known-
Yea is written-
In the stone

In the stone, you’ll find the meaning
Why you’re not standing tall
In the stone
The light is shining, forever touching all-
Never, never my darling, never you’ll
Be alone-Forever, ever my darling
True love is written in the stone”

Ware Liefde in de stenen die door God aan Mozes waren gegeven? Zo had ik de Tien Geboden nog niet bekeken. Onder alle moraal zat Iemand. Een Iemand die Liefde is. De geboden als een soort relationele richtingaanwijzer, immers ik besefte mij dat ik nooit kan liefhebben zonder de aan- of afwezigheid van een ander persoon in mijn leven. De twee geboden om God lief te hebben en je naaste als jezelf, blijken gevat in de Tien geboden die refereren aan God en de liefde voor mijn naaste. De eerste drie geboden zijn gerelateerd aan God en de laatste zes zijn gerelateerd aan mijn naaste. Er tussenin staat als verbindingsgebod dat ik mijn vader en moeder moet eren. Mijn vader en moeder als symbool van de liefhebbende en zorgende God op aarde.

Ik bedacht me dat Jezus woorden met betrekking tot de Gulden Regel eigenlijk gevat zijn in de Tien Geboden. Het doen van het goede en het nalaten van het kwaad, niet als moralistische stok om mee te slaan of om een schuldgevoel aan te praten, maar uit liefde. Omdat het Licht, de Grootste en de liefde van God hierin gevat is. Zijn liefde is de kern, het onderliggende fundament. Liefde wordt een gedragsrichting, een verwijzing naar het ideaal, een bestemming en geeft betekenis aan het leven.

Die liefde is in steen geschreven en is door Jezus verankerd in ons hart.

Illustratie: Het verbond, de liefdesrelatie die God met ons aangaat ©Tynke van Schaik


Tynke van Schaik

Tynke van Schaik (1970) is een ‘verse speurneus in reliland’, op Twitter te volgen als: @Druifluisje of via haar website: Vindingenrijk

Deel dit bericht