Hurt

In de Stille Week voor Pasen staat het lijdensverhaal van Jezus centraal. Het is een aangrijpend verhaal over opoffering, waarin duidelijk wordt hoeveel God voor ons over heeft. Als je in deze context Hurt van Johnny Cash luistert, krijgt dit nummer een nog diepere betekenis.

Johnny Cash nam Hurt op aan het einde van zijn leven. De video die erbij gemaakt werd, laat een intiem portret van hem zien, waarin hij als een breekbare man dit nummer zingt. Hij heeft het eerst meer dan honderd keer gespeeld, voor hij het opnam. En het resultaat is dan ook indrukwekkend.

Het openingscouplet beschrijft dat iemand zichzelf pijn doet om te weten dat hij nog gevoel heeft, omdat de pijn het enige dat echt is. Dit doet mij denken aan Jezus in Getsemane. Hij is onzeker, omdat Hij weet wat er komen gaat, maar weet tegelijkertijd ook dat alles wat staat te gebeuren nodig is om de zonden van de mensheid te vergeven. Hij bemerkt de pijn, de angst, en wil het liefste dat Hij dit niet hoeft te voelen, maar weet dat de pijn het enige is wat Hem rest.

Vooral het derde couplet hakt erin: “What have I become / My sweetest friend / Everyone I know / Goes away in the end”. Jezus wordt door Zijn kruisiging ten diepste vernederd: Hij is door de soldaten gemarteld en vernederd en wordt ook door het volk spottend toegeroepen dat Hij Zichzelf maar moet redden. Ook voelt Hij zich verlaten, niet alleen door de mensen, of Judas, die Hem verraden heeft, of door Petrus, die ontkend Hem te kennen, maar ook door God zelf, zoals Hij aan kruis uitroept. Het laat zien hoe zwaar het lijden is: Jezus voelt zich alleen, op zichzelf teruggeworpen, met de pijn van de kruisiging als enige realiteit.

Johnny Cash verwijst in zijn versie van Hurt ook naar de doornenkroon van Jezus: “I wear this crown of thorns / Upon my liars chair / Full of broken thoughts / I cannot repair”. Voor Jezus is het op het moment dat Hij voor leugenaar uitgemaakt wordt en een doornenkroon opgezet krijgt te laat om zelf iets te kunnen doen. Hier is Hij overgeleverd aan een ander, die macht over hem uitoefent. De gebroken gedachtes, de verkeerde ideeën over Hem en de misinterpretaties van Zijn woorden kan hij niet meer rechtzetten; daarvoor is het te laat – Hij moet nu afwachten.

Maar net als in het lijdensverhaal gloort er ook aan het einde van Hurt hoop: “If I could start again / A million miles away / I will keep myself / I would find a way”. Jezus start letterlijk opnieuw, door met Pasen uit de dood op te staan. Hij blijft trouw aan God en aan het geloof dat hij verkondigt. De lijdensweg die Jezus voor ons aflegt is de weg om ons te laten zien hoe goed God voor ons is. Het is het bewijs dat we allemaal altijd opnieuw kunnen beginnen.


Chris Flinterman blog

Chris Flinterman is Researchmasterstudent Duitse literatuur aan de Universiteit Leiden. Daarnaast zelfbenoemd muziekprofessor met een erg brede smaak: van ABBA tot ZZ Top en alles wat daartussen ligt. Op Twitter te volgen als: @CFlinterman. Blogt verder op 33.45fm over oude rock ‘n roll.

Deel dit bericht