Hallelujah

Het is waarschijnlijk het bekendste nummer van Leonard Cohen, staat steevast hoog genoteerd in de Top 2000 en kent zeker 200 verschillende versies*, waaronder een van Jeff Buckley en van Lisa Lois (beide ook genoteerd in de Top 2000): Hallelujah. Maar waar gaat het nummer nou eigenlijk over?

In het eerste couplet wordt er verwezen naar het verhaal van de latere koning David en Saul. Saul wordt hier gekweld door een kwade geest, die door God naar hem gezonden wordt. Het enige medicijn tegen deze geest is muziek; David speelt voor Saul op zijn lier en maakt daarmee de kwade geest rustig. Als de muziek beschreven wordt, in “the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift”, gebeurt dit ook in de gespeelde muziek.

Het tweede couplet gaat door met de beschrijving van David, nu in zijn relatie met Batseba, die hij zag baden en met wie hij daarna de nacht doorbrengt. Het volgende deel lijkt echter meer op het verhaal van Simson en Delila, waarin Delila de sterke krijger Simson verleidt. Zij weet hem te ontlokken dat zijn kracht in zijn haar zit, dat zij dan ’s nachts afsnijdt en waardoor hij machteloos wordt.

Om de rest van het lied te begrijpen, is het eerst nodig om de situatie van het lied wat verder te bekijken: er wordt een soort dialoog opgevoerd tussen de ‘I’ en de ‘You’. Het lijkt erop dat ze een liefdesrelatie hebben, maar dat deze, net als in de aangehaalde verhalen, moeilijk is.

Hiermee zijn de laatste twee coupletten beter te begrijpen: in het derde couplet wordt de ‘I’ beschuldigd dat hij de ‘naam’ ijdel gebruikt heeft (wat tegen het derde gebod is), maar de ‘I’ beweert de naam niet te kennen. Daarop zegt hij dat er in ieder woord een wat licht schuilt en dus dat ieder woord een zekere heiligheid kent. Ook worden hier twee soorten ‘halleluja’s’ aangehaald: een heilige of een gebroken, waartussen er volgens hem geen verschil bestaat: ze zijn allebei even heilig, omdat ze allebei ‘Prijs God’ uitdrukken.

In het laatste couplet komt de liefde of relatie terug, waarbij wordt gezegd dat hij zijn best heeft gedaan, de waarheid heeft gesproken, maar dat alles toch is mislukt. Het voelt als een soort biecht, waarbij hij zichzelf blootgeeft voor de ‘lord of song’, en niets meer heeft dan een ‘halleluja’: hij prijst God.

Het lied is, kortom, een manier om door muziek het geloof te beleven en te bevestigen, waarbij centraal staat dat hoe je God eert niet uitmaakt, zolang je het maar doet.

* Leonard Cohen heeft in de loop der jaren rond de 80 coupletten geschreven, die in verschillende samenstellingen voorkomen. Ik bekijk hier het ‘origineel’ van 4 coupletten.


Chris Flinterman blog

Chris Flinterman is Researchmasterstudent Duitse literatuur aan de Universiteit Leiden. Daarnaast zelfbenoemd muziekprofessor met een erg brede smaak: van ABBA tot ZZ Top en alles wat daartussen ligt. Op Twitter te volgen als: @CFlinterman. Blogt verder op 33.45fm over oude rock ‘n roll.

Deel dit bericht