Border song – Elton John

Border song – Elton John

In 1970 scoorde Elton John zijn eerste hit, Border Song. Het nummer heeft stevige wortels in de gospeltraditie en geeft ook tekstueel aanleiding het nummer als gospel op te vatten.

De eerste coupletten zijn enigszins mysterieus en zijn op veel verschillende manieren uitgelegd – er is zelfs van gezegd dat ze antisemitisch zouden zijn. Dat is vergezocht, het drukt eerder een gevoel van vervreemding uit. Er wordt een spanning opgebouwd door de ik-figuur en andere mensen, met wie hij niet direct goed overweg kan. Hij voelt zich misplaatst, verwijderd uit een veilige omgeving. Ook het tweede couplet geeft hier een aanwijzing voor: de ik-figuur voelt zich misleid, omdat de dingen anders gaan dan hij gedacht had – er is iets veranderd.

In het derde couplet komt de grens, de ‘border’, expliciet voor. Het is een plaats van overgang, waar de ik-figuur zich beter op zijn plaats voelt. Hij voelt zich daar gerespecteerd en geaccepteerd als de persoon die hij is. Dat komt ook in het laatste couplet duidelijk naar voren: welke kleur iemand ook heeft, dat mag niet uitmaken om met elkaar te kunnen leven. De haat mag niet regeren, we moeten in vrede met elkaar leven.

Sowieso is de boodschap, respectvol met elkaar in vrede leven, al christelijk te noemen, maar er zijn ook andere parallellen naar de Bijbel te trekken. Want hoewel de uitroep ‘Holy Moses’ als een uitroep van verbazing te lezen is, kan de verwijzing naar Mozes in de context van het lied ook geïnterpreteerd worden. Mozes trok immers met de Israëlieten door de woestijn, nadat zij in Egypte als slaven werden gebruikt. Ook hier leefde men niet meer in vrede met elkaar.

Het mooie van het lied van Elton John is dat Aretha Franklin het twee jaar later opnam. Bij haar staat het op het album Young, Gifted and Black, waarmee de link naar de Civil Rights Movement (officieel tot 1968) snel gelegd kan worden. Daarmee werd het nummer een nog grotere oproep tot dat ene wat we allemaal nastreven: dat iedereen elkaar accepteert en respecteert, om zo in vrede met elkaar te leven.


Chris Flinterman blog

Chris Flinterman is Researchmasterstudent Duitse literatuur aan de Universiteit Leiden. Daarnaast zelfbenoemd muziekprofessor met een erg brede smaak: van ABBA tot ZZ Top en alles wat daartussen ligt. Op Twitter te volgen als: @CFlinterman. Blogt verder op 33.45fm over oude rock ‘n roll.

Deel dit bericht